Cetvrtak, 18.9.2014.

Sektor gasa Ahilova peta srpske energetike

Sektor gasa Ahilova peta srpske energetike

BEOGRAD - Srbija dobro napreduje u uskladjivanju sa evropskim zakonodavstvom u oblasti energetike, posebno u sektoru struje, ali joj gasni sektor predstavlja "Ahilovu petu", navodi se u godišnjem izveštaju Energetske zajednice (EZ) o primeni evropskih propisa.

U izveštaju za 2013/2014. godinu ukazuje se da Srbija, iako ima dobar zakonodavni i regulatorni okvir za gas, kasni sa njegovom primenom što, kako se ocenjuje, predstavlja ozbiljnu prepreku za otvaranje tržišta i ulazak konkurencije, piše portal EurAktiv Srbija.

Dominacija na tržištu jedne kompanije u vlasništvu države, koju na osnovu dugoročnog ugovora snabdeva samo jedan spoljni snabdevač, čime se verovatno krše evropski propisi o zaštiti konkurencije, dovodi u pitanje inače u celini dobar napredak Srbije u uskladjivanju u oblasti energetike, dodaje se u izveštaju.

"Drugim rečima, poglavlje gasa je Ahilova peta srpskog energetskog sektora. Neopravdano odbijanje da se obavi razdvajanje (prenosa i snabdevanja) u Srbijagasu pokazuje koliko je neophodno što pre suštinski reformisati taj sektor", smatra Energetska zajednica.

U izveštaju se tvrdi da je problem Srbijagasa i velika prezaduženost, a da je sa visokom uvoznom cenom gasa i malom stopom naplate dugovanja "situacija dostigla kritičnu tačku".

Ocenjuje se da će Srbija morati da rešava probleme u sektoru gasa što pre, već ove godine, i dodaje da Sekeretarijat EZ očekuje suštinske reforeme u oblasti gasa u Srbiji posle ministarskog sastanka Energetske zajednice, koji će se održati 23. septembra u Kijevu.

Srbija, iako je otvorila tržište struje u skladu s planom, treba da preduzme korake kako bi to i zaživelo u praksi, kao štu su deregulacija cene struje i uspostavljanje berze električne energije, navodi se u izveštaju.

Ocenjuje se i da Elektromreža Srbije (EMS), s obzirom na njen značaj u regionu, ne može više da bude van regionalnih inicijativa za raspodelu prenosnih kapaciteta poput Kancelarije za koordinisanu aukciju u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO).

U izveštaju se ukazuje i na potrebu sklapanja takozvanog inter TSO sporazuma izmedju EMS-a i kosovskog operatera KOSTT kojim će se, nakon sklapanja okvirnog sporazuma u februaru, rešavati tehnička pitanja, a koji je, u medjuvremenu, potpisan 16. septembra, nakon završetka izveštaja.

Energetska zajednica smatra da Srbija mora da do kraja godine usvoji novi zakon o energetici da bi u svoje zakonodavstvo prenela novi set evropskih propisa, Treći energetski paket.

U oblasti nafte, Srbija napreduje u uskladjivanju sa evropskim propisima o rezervama nafte i naftnih proizvoda, ali je važno da donese podzakonske akte na tom planu, kao i da radi na unapredjenju postojećih rafinerija i kapaciteta za skladištenje, navodi se u izveštaju.

Ocenjuje se da Srbija nije na putu da ispuni ciljeve za 2020. u oblasti obnovljivih izvora energije i dodaje da bi Sekretarijat EZ mogao da zatraži reviziju Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije, ako se ne poveća proizvodnja iz obnovljivih izvora energije.

Usvajanje zakona o efikasnom korišćenju energije predstavlja značajan korak napred u prenošenju evropske parvne tekovine, ali je potrebno doneti i podzakonske akte, a Srbija mora da uspostavi i održiv sistem finansiranja ušteda energije.

Srbija je uložila značajne napore u uskladjivanju sa propisima o zaštiti životne sredine u oblasti energetike, ali mora da prenese u nacionalno zakonodavstvo i primeni Direktivu o sumporu u gorivima čiji je cilj smanjenje emisija sumpor dioksida (SO2) prilikom sagorevanja fosilnih goriva.

Energetska zajednica je protiv Srbije pokrenula proceduru u februaru 2013. jer se nije usaglasila sa tom direktivom.

(Opširnije na www.euractiv.rs)