Cetvrtak, 24.4.2014.

Vlada će imati 16 ministarstava

Vlada će imati 16 ministarstava

BEOGRAD - Nova Vlada Srbije imaće 16 ministarstava, umesto dosadašnjih 18, navodi se u Predlogu zakona o ministarstvima, koji je danas stigao u Skupštinu Srbije.

Predlagač zakona je poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić.

Vladu će činiti Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministartvo poljoprivrede i zastite životne sredine, Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo pravde.

Predvidjeno je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.

Zakonom je predvidjeno i postojanje posebnih organizacija medju kojima su Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Republička direkcija za robne rezerve, Republički zavod za statistiku, Republički hidrometeorološki zavod i Republički geodetski zavod.

Predvidjeno je i postojanje Republičke direkcija za imovinu Republike Srbije, Centra za razminiranje, Zavoda za intelektualnu svojinu, Zavoda za socijalno osiguranje i Republički sekretarijat za javne politike.

U Predlogu zakona u delu o zajednickim poslovima ministarstava piše da ministarstva u okviru svog delokruga ostvaruju medjunarodnu saradnju i staraju se o njenom unapredjenju i obezbedjuju uskladjivanja propisa sa pravom Evropske unije.

Predlog zakona predvidja da Ministarstvo privrede preuzme poslove Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i Kancelarije za brzi odgovor.

Ministarstvo pravde preuzeće poslove Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, a Ministarstvo spoljnih poslova Kancelarije za saradnju sa dijasporom i sa Srbima u regionu.

Predloženo je da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za javne politike podele poslove dosadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Izmenama Zakona o Vladi predvidjeno je da predsednik Vlade može da, osim savet za ekonomski razvoj i saveta za državne organe i javne službe, osnuje i druge savete.

Predlagač izmena Zakona, poslanik Veroljub Arsić, u obrazloženju je naveo da je cilj izmena da se mogu obrazovati i saveti za druge oblasti ili pitanja kako bi se obezbedilo da ključne političke odluke budu zasnovane na stručnoj osnovi.

Poslanici će raspravu o Predlogu zakona o ministarstvima i izmenama Zakona u Vladi početi u četvrtak popodne.