Sreda, 21.3.2012.

 

Banke ne treba da kontrolišu porez

BEOGRAD, 21. marta 2012. (Beta) - Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić u sredu je izjavio da bi bilo dobro da banke ne kontrolišu da li poslodavci uplaćuju poreze i doprinose na zarade zaposlenih.

"Udruženje banaka će učiniti sve da banke ne rade posao koji nije njihov", rekao je Dugalić novinarima.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je banke mogu od 1. jula 2012. godine da obustave isplatu zarada ako na njih nisu uplaćeni pripadajući porezi i doprinosi.

Dugalić je istakao da je kontrola uplate poreza najvažniji posao u svakoj državi i da je neprirodno rešenje da ga Poreska uprava poverava privatnim kompanijama, kao što su banke.